Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 05-04-2012
Hoe laat: 07:36
Prioriteit: 1
Waar: Maas en Waalweg
Plaats: Deest
Wat: Ongevalsmelding / Uitruk voor Districts OVD
Bijzonderheden: Geen / niet bekend
Foto's:
Geen foto's beschikbaar