Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 07-08-2012
Hoe laat: 17:45
Prioriteit: 2
Waar: Abdijstraat
Plaats: Weurt
Wat: HV dier in problemen / Uitruk voor Districts OVD
Bijzonderheden: Geen / niet bekend
Foto's:
Geen foto's beschikbaar