Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 29-05-2018
Hoe laat: 21:39
Prioriteit: 2
Waar: Divers
Plaats: Nijmegen
Wat: HV wateroverlast / Bijstand in andere gemeente
Bijzonderheden: Geen / niet bekend
Foto's:
Geen foto's beschikbaar