Alarmeringen 1953 (Ga naar: )

Statistieken van 1953
Statistiekenoverzicht
Voor verklaring van de codes: zie onderaan deze pagina.
Bij meldingen met een Foto(s) aanwezig zijn 1 of meer foto's aanwezig.
Bij meldingen met een Meer informatie is er meer informatie aanwezig.

Nr: Datum: Tijd: Melding: Adres: Plaats: Code:
11 27-09 16:18 Schuurbrand met landbouwgereedschap Kloosterstraat Beuningen KB
10 21-07 13:12 Uitslaande brand voor -en achterhuis Suchterenlaan Beuningen KB
9 01-07 19:51 Schuurbrand door blikseminslag Koningstraat / Den Alst Ewijk KB
8 26-06 15:50 Uitslaande brand door blikseminslag Koningstraat Beuningen KB
7 25-05 23:15 Stromijt Dijnsestraat Winssen KB
6 20-05 16:55 Uitslaande brand (reeds geblust) Klapstraat Ewijk KB
5 19-04 08:45 Uitslaande brand kapitale boerderij Notaris Roesstraat Winssen KB
4 02-04 16:21 Woonhuis met achterhuis Dijk Ewijk KB
3 01-04 10:10 Acetyleendissouscilinder smederij v.Heemstraweg Weurt KB
2 08-02 13:40 Slaapkamerbrand (commode) v.Heemstraweg Beuningen KB
1 01-02 10:41 Schoorsteenbrand - Beuningen KB

Verklaring van de hierboven gebruikte codes:

Code: Omschrijving:
KB Kleine Brand
MB Middel Brand
GB Grote Brand
ZGB Zeer Grote Brand
HV/DV Hulpverlening/Dienstverlening
MHV Middel Hulpverlening
GHV Grote Hulpverlening
LA Loos Alarm
WVD Uitruk voor Meetploeg
DOVD Uitruk voor Districts OVD
OBS Melding via het Openbaar Brandmeldsysteem
NU Niet uitgerukt
PCLOG Peletonscommandant logistiek peleton
* Melding in ons verzorgingsgebied, maar op grondgebied andere gemeente
GRIP Opschaling volgens Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
BIJ Bijstand in andere gemeente
CUGS Commandant uitgangsstelling
PAC Melding via Particulier Alarm Centrale

De laatste jaren zet brandweer post Beuningen zich in om loze brandmeldingen afkomstig van brandmeldinstallaties terug te dringen. Deze inzet werpt zijn vruchten af. Zo is er de laatste jaren een daling te zien in het aantal loze brandmeldingen. Notoire overtreders worden inmiddels beboet met € 750.00 per loze melding die zij veroorzaken. Dit dient als stimulans om installatietechnische en organisatorische maatregelen te treffen om deze meldingen in de toekomst te voorkomen.

OVD-regeling
Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn verschillende officiersfuncties ondergebracht bij diverse posten en medewerkers. Binnen de gemeenten Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal wordt gezamenlijk voor dit gebied (OVD-gebied Midden) een Officier van Dienst geleverd. Binnen dit gebied wordt deze functie door 6 personen afwisselend ingevuld waarvan 2 OvD's vanuit post Beuningen.

PC-log regeling
De officieren van dienst van de korpsen uit Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal worden ook gealarmeerd vanaf het nader bericht Grote Brand in het gehele oostelijk deel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zij gaan dan ter plaatse als peletonscommandant van het logistiek peleton. Indien er verder opgeschaald wordt naar pelotons en compagniesinzet, kunnen zij reeds voorbereidende maatregelen treffen, zoals opstelplaats COH, logistieke verzorging, WTS etc en vervullen zij de rol van commandant uitgangsstelling.