Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 16-06-2010
Hoe laat: 00:52
Prioriteit: 1
Waar: Julianaweg
Plaats: Rossum
Wat: Zeer grote brand / Commandant uitgangsstelling
Bijzonderheden: Zie foto's op:
112rivierenland.nl
Foto's:
Geen foto's beschikbaar