Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 10-04-2011
Hoe laat: 19:21
Prioriteit: 1
Waar: Maas en Waalweg
Plaats: Druten
Wat: Ongevalsmelding / Uitruk voor Districts OVD
Bijzonderheden: Geen / niet bekend
Foto's:
Geen foto's beschikbaar