Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 28-06-2011
Hoe laat: 21:23
Prioriteit: 3
Waar: Kazerne
Plaats: Beuningen
Wat: Bezetting alle kazernes ivm overbelasting meldkamer / Niet uitgerukt
Bijzonderheden: Vanwege het extreme weer werden alle manschappen opgeroepen om naar de kazerne te komen. Op de kazerne is een tijdelijke 'alarmcentrale' ingericht om zodoende de daadwerkelijke meldkamer te ontlasten.

Uiteindelijk heeft Brandweer Beuningen niet hoeven uit te rukken.
Foto's:
Geen foto's beschikbaar