Alarmering details (klik hier om terug te gaan)

Wanneer: 10-10-2018
Hoe laat: 10:09
Prioriteit: 2
Waar: Weezenhof 61e straat
Plaats: Nijmegen
Wat: Bodemverontreiniging / Uitruk voor Meetploeg
Bijzonderheden: Geen / niet bekend
Foto's:
Geen foto's beschikbaar