30 vragen en antwoorden over de vrijwillige brandweer

 1. Waarin zijn de rechten en plichten van de vrijwillige brandweerman/vrouw omschreven?
  In de rechtspositieregeling van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
   
 2. Hoe oud moet ik zijn voor een functie bij de brandweer?
  Niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 40 jaar bij aanmelding.
   
 3. Welke lichamelijke eisen worden er gesteld?
  Men moet over een goede gezondheid beschikken, een goede conditie hebben en een minimale lengte van 1.65 meter. Je krijgt een aanstellingskeuring en ook in de jaren daarna wordt je regelmatig medisch gekeurd, onder meer op conditioneel gebied.
   
 4. Zijn hoogte-, diepte-, en engtevrees een bezwaar?
  Ja. Vooral hoogtevrees is een groot bezwaar.
   
 5. Is het gebruik van een bril of contactlenzen bezwaarlijk?
  Dit hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Het is uiteraard afhankelijk van het gezichtsvermogen, dat bij keuring wordt vastgesteld.
   
 6. Mag ik een baard dragen?
  Nee. Ook te grote bakkebaarden of te grote snor zijn niet toegestaan bij het gebruik van persluchtmaskers.
   
 7. Welke karaktereigenschappen zijn van belang?
  Openheid, betrouwbaarheid, goede manieren, gevoel voor orde en netheid, besluitvaardigheid, moedig zonder roekeloos te zijn, verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk besef, teamgeest.
   
 8. Welke vooropleiding moet ik ten minste hebben?
  LBO, MAVO met wis- en natuurkunde, een andere gelijkwaardige opleiding of over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Voor leidinggevende functies is een MBO of HBO opleiding vereist.
   
 9. Moet ik in het bezit zijn van een rijbewijs?
  Het bezit van een rijbewijs is gewenst, maar niet altijd vereist.
   
 10. Kan een vrouw bij de brandweer komen?
  Natuurlijk. Voor brandweermannen en -vrouwen gelden dezelfde eisen. Als zij hier aan voldoen, kunnen ook vrouwen bij de brandweer in dienst treden.
   
 11. Wat is de taak van een vrijwillige brandweerman / -vrouw?
  Het meewerken bij het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken en voorkomen van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Bovendien het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en rampen, anders dan bij brand (de "hulpverlening", ongevallen etc.).
   
 12. Speelt het woon- / werkadres een rol?
  Wonen en werken dient bij voorkeur binnen de gemeente te gebeuren in een straal van ong. 5 kilometer vanaf de brandweerkazerne. Als je in ploegendienst buiten de gemeente werkt, hoeft dat geen probleem te zijn.
   
 13. Door wie word ik aangesteld?
  Je wordt aangesteld door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In beginsel betreft het een tijdelijke aanstelling, welke na het behalen van het diploma Manschap wordt omgezet in een vaste aanstelling.
   
 14. Moet ik een contract tekenen?
  Nee. Hierdoor kun je ieder moment opzeggen.
   
 15. Moet mijn werkgever ook akkoord gaan met de aanmelding?
  Ja. De werkgever moet schriftelijk bevestigen akkoord te gaan. Tevens moet hierin zijn beschreven dat er geen bezwaar bestaat tegen het deelnemen aan repressieve inzetten tijdens werktijd. Dat wil niet zeggen, dat je voor elke uitruk, wanneer je verder weg werkt hoeft te komen, maar de werkgever moet niet moeilijk doen, dat je een keer wat later komt, als je net een uitruk hebt gehad en je moet dan gaan werken.
   
 16. Hoeveel tijd kost het mij?
  Afgezien van de repressieve (uitruk-)uren kost het de eerste jaren gemiddeld 2 avonden per week aan opleiding en oefening. In Beuningen hebben we ongeveer 200 uitrukken per jaar. Uit ervaring is bekend, dat de uitruk overdag gemiddeld 25 á 30 uur per jaar betreft.
   
 17. Wordt er een vergoeding geven?
  Je ontvangt een vergoeding die landelijk is vastgesteld. Zo zijn er verschillende vergoedingen voor repressieve uren, oefenuren en opleiding. Over het vergoedingsdeel dat als loon wordt beschouwd, is belasting verschuldigd. Je baas hoeft een "verloren" uur dus niet uit te betalen, daarvoor krijg je een vergoeding van de brandweer.
   
 18. Krijg ik ook een onregelmatigheidstoelage?
  Nee. Je ontvangt een jaarlijkse vergoeding die afhankelijk is van de rang die je hebt.
   
 19. Ben ik verzekerd?
  Iedere brandweerman is verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen volgens het gestelde in de rechtspositieregeling.
   
 20. Moet ik ook dienst doen op de alarmcentrale?
  Nee. De alarmcentrale wordt bediend door speciaal opgeleid beroepspersoneel.
   
 21. Moet ik eventueel ook bij aanrijdingen helpen?
  Ja. De brandweer heeft vele taken waaronder de technische hulpverlening, die ook bestaat uit het bevrijden van slachtoffers uit autowrakken, uit het water, uit liften en dergelijke.
   
 22. Welke opleidingen moet ik volgen?
  Minimaal de opleiding Manschap A, kerntaak 1 t/m 4. Iedere kerntaak duurt ongeveer een half jaar en is één avond in de week.
   
 23. Kan ik nog meer cursussen volgen?
  Ja, er zijn specialistische functies zoals WVD en brandweerchauffeur, bevelvoerder en in een enkel geval nog verder via de brandweeracademie.
   
 24. Wanneer volg ik deze cursussen?
  Meestal worden deze cursussen in de avonduren gegeven.
   
 25. In welke rang word ik aangesteld?
  Aanstelling geschiedt in de rang van aspirant-manschap.
   
 26. Wanneer word ik bevorderd?
  Normaal gesproken geschieden bevorderingen in januari van het jaar volgend op het jaar waarin je een cursus hebt gevolgd en met goed gevolg hebt afgesloten (= diploma hebt behaald).
   
 27. Kan ik nog hogerop komen?
  Na het volgen van de vereiste opleidingen kan je, afhankelijk van de behoefte en na gebleken geschiktheid, ook (onder-)officiersrangen bereiken.
   
 28. Ontvang ik beschermende kleding?
  Door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt kleding voor de repressieve inzet in bruikleen verstrekt.
   
 29. Krijg ik ook uniformkleding?
  Ja, na aanstelling in vaste dienst.
   
 30. Tot welke leeftijd kan ik dienst doen?
  In principe tot je pensioengerechtigde leeftijd, mits medisch goedgekeurd.